Na alpinistične odprave odhajamo skupaj zaradi druženja in raziskovanja vpliva hipoksije na delovanje človeka.
Cilj je pot! Smo pa veseli tudi osvojitve vrhov... :-)

Raziskovanje

Pred, med in po odpravi bomo opravljali številna funkcionalna testiranja športnikov. Predvidoma bomo sodelovali z različnimi znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami v Sloveniji.
Na odpravi Peak Lenin 7134 m (leta 2008) smo izvedli številna testiranja, tako na tekoči preprogi in na cikloergometru (v pogojih simulirane hipoksije), kot na sami odpravi.

Na vseh odpravah bomo praviloma opravljali v naprej določene meritve. Rezultati bodo na voljo vsem, ki bodo to želeli.
Glede na znanstvene ugotovitve in dosedanje izkušnje bomo lahko izmed vseh tudi na podlagi testov zaznali tiste, ki bodo imeli s prilagajanjem na veliko nadmorsko višino največ težav.
Pri tem bo aktivno sodelovanje vseh pripomoglo k novim spoznanjem na področju vpliva hipoksije na človeški organizem.

EEG meritve na odpravi (foto: www.odprava.si)

EEG meritve v laboratoriju (foto: www.odprava.si)
Test vzdržljivosti na tekoči preprogi in test vzdržljivosti v naravnih razmerah na višini 4100 m

Test na cikloergometru v pogojih simulirane višine (foto: www.odprava.si)

Test moči na odpravi (foto: www.odprava.si)

Spremljanje srčnega utripa (foto: www.odprava.si)